Edistämme muutosta – ihmisten, organisaatioiden, toimialojen ja samalla koko yhteiskunnan tasolla. Tunnistamme keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia totunnaisissa toimintamalleissa.

Ideatoteuttamo

Nordic Institute of Business & Society (NIBS) on uudenlainen, 2010-luvun ajatushautomo ja ideatoteuttamo, jonka missiona on – pohjoismaisen yhteiskuntamallin ja osaamisen pohjalta – edistää ihmisten, organisaatioiden, toimialojen ja samalla koko yhteiskunnan muutosta tunnistamalla keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia totunnaisissa toimintamalleissa.

Kuvatessamme NIBSin toimintaa suosimme tietoisesti nimitystä ideatoteuttamo vakiintuneen ajatushautomo-termin lisäksi, sillä:

  • NIBS ei ole utopioista ammentava epäkäytännöllinen ajatushautomo, vaan sen tavoitteena on – paitsi keksiä luovia ja rohkeita ideoita – myös kiinnittää erityistä huomiota ideoiden yhteiskunnalliseen ja liiketoiminnalliseen toteutuskelpoisuuteen sekä myös osallistua niiden toteuttamiseen.
  • NIBS ryhtyy uusiin hankkeisiin valikoiden ja keskittyy vain sellaisiin tehtävänantoihin, jotka haastavat älyä ja heijastavat NIBSin missiota (tavallista merkittävämmät yhteiskunnalliset ja/tai liiketoiminnalliset haasteet ja mahdollisuudet).
  • NIBS ei ole yliopiston sivuhaara vaan sitoutunut yhdistämään viimeisen tutkimus- ja tiedeperustaisen näkemyksen yhteiskunnalliseen ja liiketaloudelliseen vaikuttamiseen.

NIBS on yhdistelmä maailmanparantajan idealismia, tutkijan viileyttä ja ammattijohtajan käytännönläheisyyttä ja soveltamiskykyä.

Projektit

Minkälaisia projekteja NIBS tekee? NIBS kehittää ja toteuttaa ideoita, konsepteja ja suunnitelmia yritysten, julkisten organisaatioiden ja järjestöjen toimeksiannosta mm. seuraavilla alueilla:

  • Markkina- ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimusten, selvitysten ja gallupien toteuttaminen ja analysoiminen
  • Yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden visioiden ja toimintaperiaatteiden uudelleenmäärittäminen ja kirkastaminen
  • Yritysten ja organisaatioiden liiketoimintamallien, markkina- tai yhteiskuntastrategioiden tai muiden toimintalogiikoiden uudelleenvirittäminen
  • Yritysten ja organisaatioiden johtamis- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
  • Kokeneiden johtajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja henkilökohtaisen kasvun edistäminen

Perustajat

NIBS on voittoa tavoittelematon, osuuskuntamuotoinen ja avoin verkosto-organisaatio. Sen perustajajäseninä on joukko suomalaisia yhteiskunnallisesti suuntautuneita yksityishenkilöitä (mm. professori Henrikki Tikkanen, professori Jaakko Aspara ja toimitusjohtaja Pekka Mattila). Hankkeissa ydinryhmää tukee laaja ryhmä asiantuntijoita ja avustajia. NIBSin toimintaa opastaa myös joukko ”advisoreita” yhteiskunnan eri alueilta.