OPn ja Aalto-yliopiston tutkijoiden suuryritystutkimus: Edessä on kasvupanostusten vuosi

Julkaistu maanantaina 30. tammikuuta 2017

Kasvun käänne näyttää vihdoin tapahtuneen Suomen suurimmissa yrityksissä. Suuryritysten investointinäkymät olivat paremmat kuin kertaakaan aiemmin viidettä kertaa toteutetussa Suuryritystutkimuksessa.

Suuryritykset aikovat lisätä investointeja merkittävästi kuluvana vuonna. Yritykset aikovat investoida aiempaa enemmän IT-järjestelmiin ja tuotantotiloihin sekä tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin. Investointia koskevat kysymykset esitettiin suuryrityksille tutkimuksessa nyt viidettä kertaa, ja investointinäkymät ovat nyt paremmat kuin kertaakaan aiempina vuosina.

– Nyt vaikuttaa todella siltä, että suomalaiset suuryritykset siirtyvät kulutehokkuuden korostamisesta kasvun hakemiseen. Investoinnit näyttävät lähtevän vahvaan kasvuun, sanoo OPn yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Jaatinen.

Yrityksistä liki joka kolmas eli 31 prosenttia suuntautuu pääsääntöisesti toiminnan laajentamiseen ja edelleen kehittämiseen, kun viime vuoden kyselyssä tällaisten yritysten osuus oli vain 13 prosenttia.
Suuryritykset odottavat työllistävänsä kuluvana vuonna aiempaa enemmän ihmisiä. Kansainvälisten yritysten suomalaisten tytäryhtiöiden rekrytoinnit suuntautuvat ulkomaille. Myös alihankintaostoja suunnataan enemmän ulkomaille kuin Suomeen.

Tuotantoa aiotaan lisätä Suomessa ja muualla Euroopassa sekä erityisesti Aasiassa. Aasiasta suuryritykset odottavat myös voimakasta kysynnän kasvua.

– Tämä on myönteinen viesti, sillä se tarkoittaa viennin lisäystä, sanoo Pekka Mattila, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori ja Aalto EE -ryhmän toimitusjohtaja.

Lähes kaksi kolmesta suuryrityksestä (65 %) aikoo keskittyä lähivuosina uusien markkinoiden luomiseen. Erityisesti juuriltaan suomalaiset yritykset ovat kiinnostuneita uusien markkina-alueiden avaamisesta.

– Vastausten perusteella tuntuu siltä, että suomalaisten yritysten itseluottamus ja taistelutahto on kaikin tavoin parantunut. Suomalaisyritykset näkevät toimintansa kilpailijoita aggressiivisempana joka alueella, ja laajentumiseen sitoutuneiden yritysten osuus kasvaa, Mattila sanoo.

EU:n tulevaisuus askarruttaa suuryrityksiä

Muuttuneeseen poliittiseen tilanteeseen suuryritykset suhtautuvat kaksijakoisesti. Yrityksiltä kysyttiin, näkevätkö ne poliittiset muutokset uhkina vai mahdollisuuksina. Yrityksistä 37 prosenttia piti EU:n tulevaisuuden kehitystä uhkana, mutta yhtä suuri osuus yrityksistä eli 37 prosenttia piti kehitystä mahdollisuutena. Britannian ero EU:sta eli Brexit on huomattavasti suuremmalle osalle yrityksistä uhka (45 %) kuin mahdollisuus (14 %).

– Suuryritysten suhtautuminen Brexitiin näyttää kuvastavan yleisemmin tilannettamme, jossa protektionismin lisääntyminen on suomalaisten vientiyritysten näkökulmasta todennäköistä ja uhkaavaa, Jaatinen sanoo.
Kansallisen kilpailukykysopimuksen voimaantulon 66 prosenttia yrityksistä näkee mahdollisuutena.

– Kiky-sopimus on osoitus suomalaisen yhteiskunnan kyvystä tehdä ratkaisuja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja kireässä kilpailuympäristössä, Jaatinen sanoo.

Suuryritystutkimus on OP Ryhmän Aalto-yliopiston professoreiden perustaman NIBS-ajatushautomon kanssa toteuttama tutkimus, joka kattaa vuosittain 250 suurinta suomalaista yritystä. Syys-lokakuussa toteutettuun kyselyyn vastasi ennätysmäärä eli 191 avainpäättäjää 126:sta suuryrityksestä. Vastaajina ovat etenkin suurten yritysten toimitusjohtajat sekä talous- ja rahoitusjohtajat.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Hannu Jaatinen, yritysasiakkaiden pankkipalveluista vastaava johtaja, OP p. 040 521 7644

Pekka Mattila, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja toimitusjohtaja, Aalto EE -ryhmä, p. 040 738 7221

Suuryritystutkimus 2017